Interior

Typography and graphics in the frame and under washi tape

19/06/2013

Jasne, nie przepełnione przestrzenie skandynawskich wnętrz są również ubogie we wszelkie dekoracje. Jeśli już skandynawscy projektanci decydują się na jakieś ozdoby są to bardzo designerskie i stylowe przedmioty. Ulubioną dekoracją, obowiązkowo występującą w skandynawskich wnętrzach to grafiki i plakaty typograficzne w ramach bądź przymocowane japońską washi tape. Fantastyczne kolekcje, galerie na całą ścinę bądź pojedyncze egzemplarze obowiązkowo B&W wzbogacają i urozmaicają monochromatyczne, ascetyczne wnętrza. Dobrym początkiem kolekcji może być plakat z oferty FRESHHOME.PL, który jest do wygrania z KONKURSIE.

//Sure, not filled with Scandinavian interior spaces are also poor with all the decorations. If you’ve Scandinavian designers opt for some ornaments are a designer and stylish items. A favorite decoration, necessarily present in Scandinavian interiors are graphic and typographic posters as part of or attached Japanese washi tape. Fantastic collections, galleries for all shear or single copies obligatory B & W enrich and diversify monochrome, austere interior. A good start might be the poster collection of FRESHHOME.PL offer, which is to win in the competition.//

You might also like:

Comments

comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply