Bez kategorii

Uwaga – KONKURS!!!

19/06/2013

Kochani, ogłaszam nowy, fantastyczny konkurs. W poście Black & White wspomniałam o wieszakach guzikach. Tak bardzo mi się one spodobały, że wraz z fantastyczną Panią Anitą z NSHOME.PL  postanowiłyśmy przekazać 4 takie wieszaki zwycięzcy losowania. Aby wziąć udział w zabawie musicie rozwiązać zagadkę obrazkową:

Fragment jakiego przedmiotu z oferty NSHOME.PL jest przedstawiony na zdjęciu? Podpowiedzi szukajcie na stronie sklepu w zakładce „Ogród, taras”. Odpowiedzi proszę nadsyłać na adres maila: interiorsdesign.blog@gmail.com do 30.06 do północy. Dodatkowo, prosimy na zawsze o polubienie fanpagesów:

http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info

https://www.facebook.com/nshomepl?fref=ts

oraz udostępnienie informacji o konkursie na swoim statusie na Facebooku.

Zobaczcie jak się fantastycznie prezentują.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „NSHOME” SPONSOROWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY: http://www.nshome.pl
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ URSZULE MICHALAK W RAMACH  BLOGA interiorsdesign.blog.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „NSHOME” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Urszula Michalak prowadząca blog pod nazwą interiorsdesign.blog.com (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://interiorsdesign.blog.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do osób które polubiły stronę – fanpage – http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info na portalu społecznościowym www.facebook.com i udostępniły informacje o konkursie w swoim statusie, oraz które polubiły stronę – funpage sklepu NSHOME.PLhttps://www.facebook.com/nshomepl?fref=ts, – bloggerzy mają obowiązek wstawić baner informujący o konkursie na stronę swojego bloga
2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie ogłoszony na blogu i fanpage’u w dniu 20.06.2013 r.

2.2 Ostatecznym terminem polubienia fanpage’ów i udostępnienia informacji o konkursie w swoim statusie/blogu oraz  nadsyłania odpowiedzi jest 30.06.2013 do północy.
2.3 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu nastąpi na łamach bloga w dniu 01.07.2013

3. ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTU NA KONKURS. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3.1 Pytanie konkursowe: Fragment jakiego przedmiotu z oferty NSHOME.PL jest przedstawiony na zdjęciu? Podpowiedzi szukajcie na stronie sklepu w zakładce „Ogród, taras”. 3.2 W konkursie biorą udział wszystkie odpowiedzi nadesłane mailem  na adres: interiorsdesign.blog@gmail.com, lub załączone w komentarzu do posta z konkursem na blogu lub na FB
3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– polubić:  stronę http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info oraz  stronę httpshttps://www.facebook.com/nshomepl?fref=ts

– udostępnić  informację o konkursie na swoim statusie na Facebooku,

– dla bloggerów, wstawić baner informujący o konkursie na stronę bloga

oraz zaakceptować regulamin Konkursu i przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres email:interiorsdesign.blog@gmail.com, lub pozostawić je w komentarzu do posta o konkursie na blogu lub na FB
3.4 Uczestnik Konkursu może nadesłać odpowiedź do Konkursu jeden raz .

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1 Jury Konkursu w składzie:
Urszula Michalak – Przewodniczący, spośród nadesłanych  odpowiedzi rozlosuje nagrodę.
4.2 Wynik zostanie ogłoszony na stronie:

http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info

https://www.facebook.com/nshomepl?fref=ts

http://interiorsdesign.blog.com

O wyniku droga emailową zostanie powiadomiony jedynie jego zwycięzca.
4.3  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie przyznawana zostanie główna nagroda – komplet 4 wieszaków guzików (dwa małe i dwa średnie). Zostanie ona rozlosowana wśród nadesłanych odpowiedzi, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków konkursu, tj: polubić stronę – http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info i

https://www.facebook.com/nshomepl?fref=ts – udostępnić informację o konkursie na swoim statusie na facebooku

– dla bloggerów, wstawić baner informujący o konkursie na stronę swojego bloga.
5.4 Nagroda ufundowana jest  przez Sponsora Konkursu sklep NSHOME.PL

5.5 Laureat/ka Konkursu powiadomiony/a  zostanie o wygranej poczte elektroniczną email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu

5.6 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy kurierem (na terenie Polski) w terminie do dnia 10.07.2013 roku

5.7 W przypadku, nie podjęcia przez laureata paczki pocztowej w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.8 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma to zastosowanie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia wyników Konkursu w formie wiadomości email na adres interiorsdesign.blog@gmail.com
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.4 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w formie zwrotnego emaila na adres z którego Organizator otrzymał wiadomość będąca reklamacją.

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply