Wallpaper – surprisingly!

Tapety już od jakieś czasu przeżywają renesans.

Zachowawczo, tymi z  subtelnym wzorem pokrywamy wszystkie ściany we wnętrzu te z bardziej ekstrawaganckim najczęściej lądują tylko ja jednej reprezentacyjnej. Ja znalazłam kilka bardziej odważnych, przewrotnych projektów. Co powiecie na tapety w kuchni, łazience, na suficie czy na blacie stolika kawowego? Ja jestem zachwycona ferią barw i kolorów oraz możliwościami jakie nam tapety dają. Kilka wzorów można już uznać za ikony designu, jak choćby tapeta z motywem drzew firmy Cole & son z oferty sklepu www.squarespace.pl.

Jeśli jesteście w tej fazie remontu, kiedy to stoicie przed wyborem tapety tym postem raczej namieszam Wam w głowach „smile”, zapraszam:

//Wallpapers from some time experiencing a renaissance.

Conservatively, those with a subtle pattern we cover all the walls in the interior of those with more extravagant,  usually end up only one representative. I found a few more adventurous, mischievous projects. How about a wallpaper in the kitchen, the bathroom, the ceiling or on a countertop coffee table? I am delighted feria colors combination and the possibilities that wallpapers offer. Several designs can be considered a design icon, such as the wallpaper with a pattern of trees of Cole & son with www.squarespace.pl shop offers.

If you are in this phase of renovation, when you stand before choosing wallpaper this post rather confuse you in head, „smile”, invited//

Dostępna na http://www.squarespace.pl

Dostępna na http://www.squarespace.pl

Dostępna na http://www.squarespace.pl

Dostępna na http://www.squarespace.pl

Mam dla Was również niespodziankę!

Wraz ze Squarespace.pl organizujemy konkurs dla czytelników!

Nagrodą jest piękny i bardzo zabawny kubek z serii Mugtail z oferty sklepu. Aby wziąć udział w losowaniu należy odpowiedzieć na pytanie co przedstawia tapeta FLY TO THE FUTURE- KOLEKCJA LIFE 11 WALL&DECO z oferty Squarespace.pl. Dodatkowo jak zawsze proszę o polubienie Interiors design i Squarespace.pl na Facebooku oraz o udostępnianie info o konkursie na swoim profilu Facebook’owym lub na swoim blogu. Na odpowiedzi czekamy do 28.05 do północy.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Cole&Son” SPONSOROWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY: http://www.squarespace.pl
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ URSZULE MICHALAK W RAMACH  BLOGA interiorsdesign.blog.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Cole&Son” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Urszula Michalak prowadząca blog pod nazwą interiorsdesign.blog.com (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://interiorsdesign.blog.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do osób które polubiły stronę – fanpage – http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info na portalu społecznościowym www.facebook.com i udostępniły informacje o konkursie w swoim statusie, oraz które polubiły stronę – funpage sklepu squarespace: https://www.facebook.com/squarespace.design, – bloggerzy mają obowiązek wstawić baner informujący o konkursie na stronę swojego bloga
2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie ogłoszony na blogu i fanpage’u w dniu 21.05.2013 r.

2.2 Ostatecznym terminem polubienia fanpage’ów i udostępnienia informacji o konkursie w swoim statusie/blogu oraz  nadsyłania odpowiedzi jest 28.05.2013 do północy.
2.3 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu nastąpi na łamach bloga w dniu 29.05.2013

3. ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTU NA KONKURS. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3.1 Pytanie konkursowe: Co przedstawia tapeta FLY TO THE FUTURE- KOLEKCJA LIFE 11 WALL&DECO z oferty Squarespace.pl.?

3.2 W konkursie biorą udział wszystkie odpowiedzi nadesłane mailem  na adres: interiorsdesign.blog@gmail.com, lub załączone w komentarzu do posta z konkursem na blogu lub na FB
3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– polubić:  stronę http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info oraz  stronę https://www.facebook.com/squarespace.design

– udostępnić  informację o konkursie na swoim statusie na Facebooku,

– dla bloggerów, wstawić baner informujący o konkursie na stronę bloga

oraz zaakceptować regulamin Konkursu i przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres email:interiorsdesign.blog@gmail.com, lub pozostawić je w komentarzu do posta o konkursie na blogu lub na FB
3.4 Uczestnik Konkursu może nadesłać odpowiedź do Konkursu jeden raz .

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1 Jury Konkursu w składzie:
Urszula Michalak – Przewodniczący, spośród nadesłanych  odpowiedzi rozlosuje nagrodę.
4.2 Wynik zostanie ogłoszony na stronie:

http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info

https://www.facebook.com/squarespace.design

http://interiorsdesign.blog.com

O wyniku droga emailową zostanie powiadomiony jedynie jego zwycięzca.
4.3  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie przyznawana zostanie główna nagroda – kubek z kolekcji KINTO: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.475806435773814.106096.166675023353625&type=3  zostanie ona rozlosowana wśród nadesłanych odpowiedzi, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków konkursu, tj: polubić stronę – http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info i

https://www.facebook.com/squarespace.design – udostępnić informację o konkursie na swoim statusie na facebooku

– dla bloggerów, wstawić baner informujący o konkursie na stronę swojego bloga.
5.4 Nagroda ufundowana jest  przez Sponsora Konkursu sklep squarespace
5.5 Laureat/ka Konkursu powiadomiony/a  zostanie o wygranej poczte elektroniczną email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu

5.6 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy paczką pocztowa, lub kurierem (na terenie Polski) w terminie do dnia 10.06.2013 roku

5.7 W przypadku, nie podjęcia przez laureata paczki pocztowej w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.8 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma to zastosowanie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia wyników Konkursu w formie wiadomości email na adres interiorsdesign.blog@gmail.com
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.4 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w formie zwrotnego emaila na adres z którego Organizator otrzymał wiadomość będąca reklamacją.

Napisz komentarz