Bez kategorii

Uwaga! Konkurs!

13/06/2013

Uwaga kochani ogłaszam konkurs dla wielbicieli skandynawskiego stylu i wzornictwa, grafik i typografi na ścianach. Jeśli tacy tu są to koniecznie musicie odwiedzić stronę freshhome.pl i w zakładce plakaty spróbować wybrać dwa, które chcielibyście widzieć nad swoją kanapą. Wiem, wybór nie jest łatwy, bo plakaty są rewelacyjne. W trybie losowania zwycięzca otrzyma od sponsora sklepu freshhome.pl wybrane przez siebie plakaty. Zapraszamy do zabawy:

1. Wejdź na freshhome.pl i w zakładce Plakaty wybierz dwa, które podobają Ci się najbardziej. Swoje typy przyślij na adres maila: interiorsdesign.blog@gmail.com, lub zostaw w komentarzu do postu, pamiętając o wpisaniu swojego adresu email.

2. „Polub” fanpage’e InteriorsDesign.blog i Fresh Home na Facebooku. Osoby nie posiadające konta są zwolnione z tego warunku.

3. Udostępnij baner na swoim profilu na Facebooku. Osoby posiadające blog proszone są o wstawienie banerku na swój blog.

Czekam na Wasze maile do 20.06 do północy.

You might also like;

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Your fav posters” SPONSOROWANEGO PRZEZ SKLEP INTERNETOWY: freshhome.pl
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ URSZULE MICHALAK W RAMACH  BLOGA interiorsdesign.blog.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Your fav posters”  (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Urszula Michalak prowadząca blog pod nazwą interiorsdesign.blog.com (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://interiorsdesign.blog.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu  może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do osób które polubiły stronę – fanpage – http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info i https://www.facebook.com/pages/Fresh-Home/107538162664396 na portalu społecznościowym www.facebook.com i udostępniły informację/baner o konkursie na swoim statusie.
2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie ogłoszony na blogu i fanpage’u w dniu 13.06.2013 r.

2.2 Ostatecznym terminem polubienia fanpage’ów i udostępnienia go w swoim statusie oraz  nadsyłania odpowiedzi jest 20.06,2013 do północy.
2.3 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu nastąpi na łamach bloga i fanpage’u w dniu 21.06.2013

3. ZASADY ZGŁASZANIA TEKSTU NA KONKURS. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

3.1 Zadanie konkursowe: Proszę wybrać z oferty sklepu freshhome.pl dwa plakaty, które chcielibyście wygrać. Zwycięzca wyłoniony w trybie losowania otrzyma te, które wskazał. Odpowiedzi mogą być nadsyłane w dniach 13.06-20.06.2013 do północy.

3.2 W konkursie biorą udział tylko prawidłowe odpowiedzi.
3.3 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– polubić stronę http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info i https://www.facebook.com/pages/Fresh-Home/107538162664396

– zdjęcie/ baner informujący o konkursie na swoim statusie

oraz zaakceptować regulamin Konkursu i przesłać odpowiedź na zadanie konkursowe na adres email:interiorsdesign.blog@gmail.com
3.4 Uczestnik Konkursu może nadesłać odpowiedź do Konkursu jeden raz .

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1 Jury Konkursu w składzie:
Urszula Michalak – Przewodniczący, spośród  nadesłanych prawidłowo odpowiedzi rozlosuje nagrodę.
4.2 Wynik zostanie ogłoszony na stronie:

http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info

http://interiorsdesign.blog.com

O wyniku droga emailową zostanie powiadomiony jedynie jego zwycięzca.
4.3  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie przyznawana jest główna nagroda – dwa plakaty z oferty sklepu freshhome.pl wskazane przez zwycięzcę w odpowiedzi na zadanie konkursowe, zostanie ona rozlosowana wśród nadesłanych prawidłowo odpowiedzi, przy jednoczesnym spełnieniu dodatkowych warunków konkursu, tj: polubić stronę http://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog/info i https://www.facebook.com/pages/Fresh-Home/107538162664396

– udostępnić zdjęcie/baner informujący o konkursie na swoim statusie
5.4 Nagroda ufundowana jest  przez Sponsora Konkursu freshhome.pl

5.5 Laureat/ka Konkursu powiadomiony/a  zostanie o wygranej poczte elektroniczną email najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozwiązania Konkursu

5.6 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy paczką pocztowa (na terenie Polski) w terminie do dnia 28.06.2013 roku

5.7 W przypadku, nie podjęcia przez laureata paczki pocztowej w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.8 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma to zastosowanie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia wyników Konkursu w formie wiadomości email na adres interiorsdesign.blog@gmail.com
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.4 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w formie zwrotnego emaila na adres z którego Organizator otrzymał wiadomość będąca reklamacją.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply