Interior, My Home, Product/Shop

The new King in my summer house.

15/07/2013

Uwielbiam kawę, ale tylko taką prawdziwą z ekspresu. Niestety rzadko kiedy można spotkać się z naprawdę dobrą kawą nawet w kawiarniach. Stoją tam ekspresy za kilka tysięcy złotych jednak o prawdziwego baristę trudno i drogo. W domu, z kolei, permanentny brak czasu nie pozwala urządzać codziennego porannego rytuału parzenia kawy w ekspresie z prawdziwego zdarzenia. I tu przychodzi nam z pomocą Nespresso, kawa w kapsułkach i banalny w obsłudze ekspres. Ten zestaw to idealne rozwiązanie. Kawa zawsze wychodzi wyśmienita, nie spalona, pełna aromatu.

Jakiś czas temu pokazywałam Wam moje żółte cudeńko, ponieważ teraz większość czasu spędzamy w domku za miastem wystąpiła konieczność zakupu kolejnego ekspresu. Czarny król zajął stosowne miejsce. Jest to również okazja pokazania innego oblicza kuchni w letnim domku  .

//I love coffee, but only the true from the machine. Unfortunately, you rarely meet with really good coffee even in cafes. Coffee stand there for a few thousand, but a without true barista. At home, in turn, permanent lack of time does not allow arrange daily morning ritual of coffee in a coffee from a real event. And here comes to our aid Nespresso coffee capsules and trivial to use coffee. This kit is the perfect solution. Coffee always goes excellent, not burned, full of flavor.

Some time ago I showed you my yellow marvel, because now most of the time we spend in a house outside of town there is a need to purchase another machine. Black king took the appropriate place. It is also an opportunity to show another face in the summer house kitchen.//

Pics: Ula Michalak

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply