Interior, My Home

New setting for the library

28/06/2013

Przedstawiam nowe ustawienie książek na znanej już biblioteczce. Przypominam, że jest mojego projektu. Jest bardzo pojemna, wiele przegródek daje dużo możliwości aranżacji przestrzeni. A do tego jest płytka, wymierzona pod szerokość książek, dlatego mimo dużych rozmiarów jest bardziej obrazem niż szafą. Bardzo ją lubię bo ożywia monochromatyczny pokój. Zmyślne ustawienie przedmiotów nie daje efektu bałaganu a raczej dekoracji.

//Introduce a new set of well known books on the bookcase. I remind you that this is my project. It is very roomy, lots of pockets give you plenty of opportunities to arrange space. And that is shallow, directed the width of the books, so despite the large size of the image is more than a wardrobe. I like it because it gives life to monochromatic room. Clever set of objects has no effect clutter rather decoration.//

Foto: Ula Michalak

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply