Muuto means new perspective

Poznajcie markę, którą pokochali już skandynawscy dekoratorzy i trendsetterzy. Nazwa Muuto wywodzi się z Fińskiego muutos i oznacza nową perspektywę. Według Muuto dobry projekt rozpoczyna się od osoby. Dlatego też zgromadzili najbardziej utalentowanych projektantów w Skandynawii i dali im wolność wyrażania się poprzez przedmioty codziennego użytku. Niektórzy chcą zmieniać świat, inni znaleźć pasję w kolorze i kształcie lub rysują głęboko z własnego doświadczenia. Dla mnie te przedmioty po prostu są piękne i dlatego chciałam się nimi z Wami podzielić „smile”

//Let know the brand you already love the Scandinavian decorators and trendsetters. Muuto, inspired by the Finnish word muutos, means new perspective. According to Muuto good design starts with the person. Therefore gathered the most talented designers in Scandinavia and give them the freedom to express themselves through everyday objects. Some want to change the world, others find passion in color and shape or draw deeply from personal experience. For me, these goods are beautiful and that’s why I want to share them with you „smile”//

Źródło: https://www.facebook.com/Muuto

You might also like:

Napisz komentarz