Product/Shop

Łódź Design Festival

16/09/2013

Jak już pewnie wiecie zostałam Ambasadorką Łódź Design Festival. To bardzo zaszczytna rola, gdyż Festival to obecnie najważniejsze w Polsce wydarzenie o randze międzynarodowej związane z projektowaniem. Swój początek miał w 2007, jednak od tego czasu wiele się zmieniło. Festival ewoluował od przeglądu osiągnięć polskiego wzornictwa do obecnej formy, na którą składają się setki wydarzeń na terenie całego miasta. Bo, jak dowiedziałam się od Oli Kietli, Dyrektor Działu Promocji i  Rzecznik Prasowej, jednym z głównych założeń Festivalu jest promocja samej Łodzi.  Główne wydarzenia odbywać się będą w centrum festiwalowym na ul Targowej 35. Na program składają się liczne wystawy, wernisaże, prelekcje a także konkurs make me!, dający szanse zaprezentowania się młodym twórcom, Remade Market, na którym można nabyć oryginalne i wyjątkowe przedmioty. Plebiscyt must have wyławia i promuje najlepsze polskie projekty użytkowe. Nie zapomniano również o najmłodszych artystach i zorganizowano Edukreację, miejsce dedykowane dla rodzin z dziećmi do kreatywnej zabawy i nauki.

W tym roku, dzięki uprzejmości organizatorów, Festival zyska jeszcze jedno wydarzenie a mianowicie MEETBLOGIN, czyli zjazd blogerów wnętrzarskich. Zarówno ja jak i osoby reprezentujące Festival, liczymy, że stanie się on imprezą cykliczną i nieodłącznym elementem Łódź Design Festival.

//As you know I,m Ambassador of Lodz Design Festival. It’s a very honorable role as Festival is now the most important event in Poland of international importance for the design. Had its beginnings in 2007, but since then a lot has changed. Festival has evolved from a review of the achievements of Polish design to the current form, which consists of hundreds of events across the city. Because, as I learned from Ola Kietla, Director of Promotion and the Press Ombudsman, one of the main objectives is to promote the city of Lodz.
The main events will take place in the center of the festival on the 35th Street Market The program includes exhibitions, art exhibitions, lectures and make me! what giving the chance to present to young artists, Remade Market, where you can buy original and unique items. The must have spots out and promote the best Polish utility projects. Do not forget the youngest artists and organized Edukreacja, a place dedicated to families with children to creative play and learning.

This year, thanks to the organizers, the festival will gain even one event MEETBLOGIN namely, the exit interior design bloggers.We hope that it will become a regular event and an integral part of Lodz Design Festival.//

fotorelacja_photostory_lodzdesignfestival2012_005

fotorelacja_photostory_lodzdesignfestival2012_080

fotorelacja_photostory_lodzdesignfestival2012_136 Source: lodzdesign.com

end3-001 You might also like:

3b747087859589ab984882c26c9ab1f3 5dc2f8e1694faf24d214372d85e0e565

Comments

comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply