Interior

Kid’s room

25/07/2013

Witajcie,

Prosicie mnie w mailach o pomysły i inspiracje na aranżacje dziecięcego pokoju. Bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że staracie się od najmłodszych lat wpajać dzieciom dobry gust, uczycie stylu, przybliżacie design. Kto wie, może któreś z nich zostanie światowej sławy projektantem czy architektem. Poniżej ciekawe rozwiązania do zastosowania w dziecięcym pokoju. Polecam ścianę pokrytą farbą tablicową oraz skarpetki na nogi stołków i stołów. Koniec z pomalowanymi  meblami i porysowaną podłogą „smile”

//You ask me in e-mails for ideas and inspiration on the main children’s room. I am very happy, because it means that you try to instill an early age children good taste, teach style, are approaching design. Who knows, maybe one of them will be world-famous designer or architect. The following interesting solutions for use in a child’s room. I would recommend a wall covered with paint array and socks on his feet stools and tables. End of painted furniture and scratched the floor „smile”//

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply