Interior

Cosy livingroom

04/06/2013

Zaszyjmy się w swoim livingu. Otulmy się ciepłym kocem na ukochanej kanapie, włączmy „Pożegnanie z Afryką” i postarajmy się jakoś przetrwać tą pogodę….. „Do lata, do lata, do lata piechotą będę szła…”

//Let’s get in livingroom. Wrap yourself in a warm blanket on beloved couch, turn on the „Out of Africa” and let’s get through this weather……would be the summer//

Źródło: pinterest.com, blog.stylizimo.com

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply