Product/Shop

UWAGA – KONKURS!!!

08/07/2013

Kochani, ten tydzień zaczynamy od razu od szalenie miłej niespodzianki. Duńska firma BoConcept, której ogrodową kolekcję pokazywałam w cyklu o skandynawskich wnętrzach, zdecydowała się przekazać nagrody dla Was, wspaniałe kubki Ottawa;

Wystarczy, że odpowiecie na pytanie:

W którym roku i w jakim mieście otwarty został pierwszy na świecie salon BoConcept?

Polubicie również fanpage: https://www.facebook.com/InteriorsDesign.bloghttps://www.facebook.com/BoConceptPoland oraz jak zawsze udostępnijcie info o konkursie na swoim statusie.

Odpowiedzi nadsyłajcie na adres: interiorsdesign.blog@gmail.com. Konkurs trwa od dziś do 18.07 do północy.

3……2…..1………………START!!!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „BoConcept ” SPONSOROWANEGO PRZEZ FIRMĘ BoConcept Retail Poland sp. Z o.o.
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ URSZULE MICHALAK W RAMACH  BLOGA interiorsdesign.blog.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „BoConcept” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka Urszula Michalak prowadząca blog pod nazwą interiorsdesign.blog.com (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://interiorsdesign.blog.com
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca autorem tekstu objętego konkursem.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do osób które:

– polubiły stronę https://www.facebook.com/InteriorsDesign.blog?ref=hl oraz https://www.facebook.com/Zatoka.Sztuki  na portalu społecznościowym www.facebook.com

– udostępniły baner informujący o konkursie na swoim statusie na facebooku

Osoby posiadające blog proszone są o wstawienie baneru informującego o konkursie na swojego bloga.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU

2.1 Konkurs będzie ogłoszony na blogu i fanpage’u w dniu 08.07.2013 r.

2.2 Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń oraz spełnienia pozostałych warunków konkursu jest 18.07.2013 do północy

2.3 Ogłoszenie imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu nastąpi na łamach bloga http://interiorsdesign.blog.com w dniu 19.07.2013

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy:

– nadesłać na maila interiorsdesign.blog@gmail.com odpowiedź na pytanie: W którym roku i w jakim mieście otwarty został pierwszy na świecie salon BoConcept?

– polubiłć stronę https://www.facebook.com/InteriorsDesign.bloga portalu społecznościowym www.facebook.com

– polubić stronę https://www.facebook.com/BoConceptPoland na portalu społecznościowym www.facebook.com

– udostępnić baner informujący o konkursie na swoim statusie na facebooku

Osoby posiadające blog proszone są o wstawienie baneru informującego o konkursie na swojego bloga.

4. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

4.1 W dniu 19.07.2013 odbędzie się losowanie, w efekcie którego zostaną wyłonione dwie osoby – zwycięzcy.
4.2 Wynik zostanie ogłoszony na stronie:

http://interiorsdesign.blog.com

O wyniku droga emailową zostaną powiadomieni jedynie jego zwycięzcy.
4.3  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.4 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie przyznawane zostaną dwie nagrody główne – zestawy  kubków kolekcjonerskich http://www.boconcept.com.pl/zastawa-stolowa.aspx?ID=115319&imageid=6677.

5.2 Nagroda ufundowana jest  przez Sponsora Konkursu BoConcept

5.5 Laureaci Konkursu powiadomieni  zostaną o wygranej pocztą elektroniczną email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozwiązania Konkursu

5.6 Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy paczką pocztową lub kurierem (na terenie Polski) w terminie do dnia 02.08.2013 roku

5.7 W przypadku, nie podjęcia przez laureatów paczki pocztowej/kurierskiej w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureatów, prawo do nagrody wygasa.
5.8 Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ich równowartość pieniężną, jeśli ma to zastosowanie.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia wyników Konkursu w formie wiadomości email na adres interiorsdesign.blog@gmail.com
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6.4 Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję w formie zwrotnego emaila na adres z którego Organizator otrzymał wiadomość będąca reklamacją.

You might also like:

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply