Inwentaryzacja budowlana oraz remanent w zasobach osobistych.

Jednym z istotniejszych elementów dobrze przygotowanego procesu remontu/przebudowy domu czy mieszkania, jest dokumentacja. Jest to szczególnie ważne, a wręcz obligatoryjne w przypadku, gdy ingerujemy w konstrukcję budowlaną. Metamorfoza naszego domu, której się podjęłam i która jest podmiotem w projekcie Jak remontować i nie zwariować, obejmuje również rozbudowę domu. A to już podlega pod konieczność uzyskania z urzędu gminy pozwolenia na remont.

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku.

Inwentaryzację wykonuje się najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Dokumentacja taka zastąpi inwestorowi brak zatwierdzonego projektu budowlanego, na podstawie którego wydano przed laty pozwolenie na budowę domu. Dopiero na podstawie takiej dokumentacji architekt opracuje projekt przebudowy, a inspektor budowlany urzędu gminy wyda pozwolenie na remont. Inwentaryzacja budowlana to zbiór rysunków technicznych, które powinny zawierać:

•opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,

•opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,

•rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,

•zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,

•rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,

•przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów, murków, podestów etc

•rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z naniesionymi wszystkimi jej elementami,

•dokumentację fotograficznę w postaci zdjęć (w formie elektronicznej lub drukowanej) oraz rzutu z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć.

Inwentaryzacja budowlana jest przeprowadzana przez architekt, z którym pracujemy przy projekcie przebudowy. Można się też zwrócić do doświadczonego inżyniera lub technika budowlanego mającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Dla nas te czynności prowadzi nasz architekt, który wystąpił już również o stosowne pozwolenia do urzędu, gdyż musisz pamiętać, że proces uzyskania koniecznych zaświadczeń może trwać nawet 3 miesiące.

Warto wspomnieć również o innej inwentaryzacji, powiedziałabym miękkiej, nie urzędowej, a raczej osobistej.

Mowa o zgromadzonych elementach wyposażenia wnętrz, meblach i większych dekoracjach, które chcemy uwzględnić w nowym projekcie domu. Już na pierwszej rozmowie Magda, nasza projektantka poprosiła mnie o stworzenie listy rzeczy, które bezwzględnie chcę zabrać z mieszkania i umieścić w nowym domu. Aby mogła te przedmioty odpowiednio zaaranżować w nowych wnętrzach konieczne jest zwymiarowanie każdego elementu oraz wykonanie fotografii. Na tej podstawie będzie mogła wpisać te „stare” elementy w nowe wnętrza. W naszym przypadku to zajęcie okazało się dość absorbujące, gdyż musiałam zinwentaryzować wszystkie obrazy, a jak wiesz mamy ich nie mało.

all photos: Karolina Grabowska, Kaboompics